Dags att installera eller byta bergvärmepump?

Lugn, detta kan vi …

Vi installerar alla typer av värmepumpar.
Vi utför dimensionering av värmepumpar samt energiberäkning av villor och flerbostadshus.
Vi utför värmepumpinstallation som totalentreprenad. Detta innebär borrhål, elinstallation mm.
Vi har tillgång till energiberäkningsprogram för exakt dimensionering, utbildad personal för energiberäkning samt en mångårig erfarenhet av värmepumpinstallationer.

ROT-avdraget vid en bergvärmepumpinstallation

percent_rotavdragFör installation av en värmepump för bergvärme, jordvärme, sjövärme eller grundvattenvärme räknas arbetskostnaden ut genom en schablon framtagen av Skatteverket och Svenska Värmepumpsföreningen.
35% av totalkostnaden (inklusive värmepump, borrning, rör etc) räknas som arbetskostnad.